blbannerabout
HomeAboutProductsPicture GalleryContact

Sea Snack Norway and Buzzing Kid are involved in several marine projects. 
The focus is on Marine Zoology in the North-Atlantic Ocean making posters, childrens books, Scientific Popular reports as well as Scientific Research articles.
             The main aim is to arise peoples awareness as well as interest and understanding
of Marine Biology, Zoology and Taxonomy. The latter, an ancient almost "forgotten field", at least in Norway.


The blackbelly rosefish makes a huge, gelatinous egg mass, which is relased into the environment. The free-floating egg mass had not been seen before - which is mentioned in our recent publication (Ringvold & Vesterinen 2021). Here is a short video showing the life cycle of the fish, as well as photos of live eggs from within the egg mass.


We are looking for tissue samples of Helicosalpa. Can you help us?

There are three accepted species, H. virgula, H. komaii and H. younti. We would like tissue samples of all three species for DNA analysis.


helicosalpa

Click here for a short video on their lifecycle.
comics_about
Sea Snack Norways Geleballprosjekt


Løsningen på geleballmysteriet!


Sollution to the gelatinous sphere mystery!Scientific publications: • Ringvold H, Kjerstad M. 2018. Norwegian red sea cucumber, Parastichopus tremulus (Gunnerus, 1767) (Holothuroidea, Echinodermata): chemical and nutritional analysis. Orkana Akademisk.


 • Kjerstad M, Ringvold H, Søvik G, Knott E, Thangstad T. 2015. Preliminary study on the utilisation of Norwegian red sea cucumber, Parastichopus tremulus (Gunnerus, 1767) (Holothuroidea, Echinodermata), from Norwegian waters: resource, biology and market.


For Scientific publications by Sea Snack Norway, you may also visit: Topics: starfish, sea cucumbers, sea spiders, side swimmers (Amphipoda), great scallop, lobster, bristle worms, squid.
resgate    linkedin


Books, reports, other:
rarerodereker
starfishweb


 • Ringvold H. Fangst, tørking og eksport av norske sjøpølser til Asia - forprosjekt/ report.


Popular science (in Norwegian):

 • Ringvold H. En ny metode for å undersøke steinrøyser under vann.

 • Ringvold H. Tanglopper fra norskekysten - og funn av en ubeskrevet art!
 • Ringvold H. Bjørnedyr i Norge - fra land, ferskvann og saltvann - skrevet for Fauna, 2015.
  De ser ut som små bjørner, men er neimen ikke lette å få øye på. Ikke ruver de i terrenget, og ikke brummer de heller. Bjørnedyr er en mikroskopisk dyregruppe som heter Tardigrada på latin. De er kun mellom 0,05 og 1,5 mm lange. Bjørnedyr finner man både på land, i ferskvann og i sjøen, og det særegne med denne gruppen er at de tåler utrolig store påkjenninger. Bjørnedyr kan for eksempel leve uten vann og mat i mange år, og de kan bli med på en tur ut i verdensrommet uten romdrakt!

 • Ringvold H. Besynderlig breiflabb - skrevet for Tidsskriftet Kysten.


 • Ringvold H. Fisk viktig for Kaliningrad - skrevet for Fiskeribladet.
  Kaliningrad-enklaven tilhører Russland, og har hatt stor økonomisk vekst siden 1996. De mest utviklede industrier i området er fiskeri, metall, cellulose og mineralutvinning. Russland har blitt et av Norges største enkeltmarked for eksport av sjømat, og senest i mars åpnet det et nytt stort anlegg for lakseforedling i enklaven.

 • Ringvold H. Tørket sjømat i Kina  også keiserlig kost  - skrevet for Norsk Fiskeoppdrett.
  I Kina har tørking som konserveringsmetode lang tradisjon. Noen av fordelene er åpenbare - produktene blir lettere å frakte, og får lengre holdbarhet.

 • Ringvold H. Folk og fangst på Grønland - skrevet for Norsk Fiskerinæring.
  Varme og kalde havstrømmer avgjør klimaet på Grønland, og er avgjørende for fiskeri og levevilkår. Inuittene livnærer seg i hovedsak av fiske etter reker, blåkveite, torsk og krabber og jakt på sel, hval og fugl. Grønland er verdens største øy, og har i tillegg verdens minste befolkningstetthet, verdens lengste fjord og verdens eldste geologiske historie.

2023 Copyright © H. Ringvold/ Sea Snack Norway. All rights reserved.